Presle özel şekil verilen saç parçaların istenilen hacimde ve yere montajı civatalarla yapılan bir depo şeklidir. Preslenme esnasında saç üzerine verilen şekil, malzemenin sıvı basıncından deforme olmaması için tasarlanmıştır. Sızdırmazlık depolanan sıvı ile etkileşimi olmayan özel EPDM sağlığa uygun contalar ile sağlanır.

FAYDALARI
Prizmatik modüler su deposu, eski su depolarının aksine içlerinde yosun, bakteri veya mikrop üretmez.
Prizmatik modüler su depoları, civatalarla birbirine sabitlenmiş modüllerden oluşur. Esnek modül sistemi sayesinde, depolamanın yapılacağı alanda optimmum miktarda su depolanır ve alan kaybı yaşanmaz.
Prizmatik modüler su deposu tasarımları deponun kurulacağı mekanın büyüklüğüne, konumuna ve gerekli olan seu depolama kapasitesine göre oluşturulur.
Modüller kapı eşiği, merdiven ve asansör gibi dar mekanlardan geçebilecek büyüklükte tasarlanmıştır.
Modül paneller, iç gerdirmelerle sabitlenir. Tüm iç gerdirmeler modüllerde seçilen malzeme cinsiyle aynı özelliklerde üretilmektedir.